Ngay từ đầu ông đã nhận thức rằng

công ty Toyota là của dòng họ Toyota, ông chẳng qua chỉ là “tổng quản”. Điểu này quả thật ông đã biểu hiện tinh thần đích thực của một nhà doanh nghiệp; Sự phát triển của công ty là chung, còn lợi ích của mình chỉ là tư, công tư nhất định phải phân minh.

>> Xem thêm sản phẩm được ưa chuộng: máy lọc không khí

Sau này đã chứng minh việc lựa chọn Thạch Điển Thoái Tam để quản lý công ty là một việc hết sức sáng suốt, gia tộc Toyota nhờ sử dụng người ngoại tộc mà thu được thắng lợi.

may loc khong khi may loc nuoc

>> Xem thêm: Đánh Betting

Thạch Điển có tư tưởng thiết thực

>> Sản phẩm cho mùa hanh khô: máy tạo ẩm không khí

năm 1950 khi lên quản lý công ty Toyota, lúc đó công ty mới vừa bước những bước đi đầu tiên, từng bước nổi tiếng trên trường thế giới. Việc quản lý theo tinh thần thiết thực vô cùng hiệu quả. Năm 1961 khi ông làm chủ tịch hội đổng quản trị thì sản phẩm Toyota đã có mặt khắp cả nước và đang hướng ra thế giới. Tạp đoàn Toyota còn có một kì tích nữa là trong vòng mười mấy năm ông làm tổng giám đốc, gia tộc Toyota không xảy ra bất kì cuộc xung đột nào. Điểu này có quan hệ tới việc ông rất giỏi quản lý.

>> Xem thêm: may loc nuoc ro

Người trong gia tộc Toyota cũng được ông sử dụng, nhưng theo tài năng của họ. Nếu không có tài quản lý thi người trong gia tộc cũng bị hạ chức. Do đó có câu bình luận: “Tạp đoàn Toyota từ một công ty địa phương có thể trở thành một công ty hàng đầu thế giới, mặc dù là doanh nghiệp của một gia tộc mà không có tranh chấp trong đó phải kể đến công của Thạch Điển, có ảnh hưởng quyết định”.

>> Xem thêm: Trọng dụng nhân tài, buộc người bất tài phải từ chức bài bạc

Leave a Comment