Công ty Toyota cũng đã trọng dụng nhân tài, buộc người bất tài phải từ chức.

Năm 1950 nội bộ thợ và chủ công Toyota tranh chấp, khiến cho Phong Điển Hỉ từ chức giám đốc. Trong tình hình nguy cấp, chỉ có trọng dụng nhân tài mới có thể xoay chuyển được tình thế.

Hội đồng quản trị quyết định một nhân viên hạng trung là Thạch Điển Thoái Tam.

may loc khong khi tren o to

>> Đánh Betting

Thạch Điền Thoái Tam trên thực tế

không có kiến thức chuyên ngành nhưng anh ta sớm tham gia các hoạt động kinh doanh nên có kinh nghiệm phong phú. Tuy không có kiến thức chuyên môn nhưng anh lại được công ty Toyota chọn làm tổng giám đốc là do anh ta có hai ưu thế sau: Thứ nhất anh ta có tư tưởng thiết thực. Hai vị tiển nhiệm sáng lập ra Toyota đểu mù mờ về máy móc và kĩ thuật, do đó khiến họ kinh doanh theo chủ nghĩa lãng mạn. Nhưng trên thương trường thì việc kinh doanh phải thiết thực, thậm chí là theo chủ nghĩa hiện thực khốc liệt. Mà anh ta lại có phẩm chất bài bạc này thứ hai là Thạch Điển Thoái Tam đối với công ty rất trung thực và đáng tin cậy, về điểm này khiến cho công ty hoàn toàn yên tâm.

Thực ra Thạch Điền Thoái Tam có đẩy đủ khả năng để lập nghiệp cho riêng mình. Vì vậy sau khi nghỉ hưu điểu ông thấy tiếc nhất là: “Cả đời này tôi chỉ hối hận một điều là đã không xầy dựng một sự nghiệp mang tên Thạch Điền”. Nhưng ông đã làm hết trách nhiệm với công ty Toyota. Thực tế khi Thạch Điển làm tổng giám đốc mấy chục năm, ông thực chất đã nắm hết mọi quyển hạn trong công ty Toyota, mặc dù có ý định xây dựng một sự nghiệp nhưng chưa bao giờ ông nghĩ tới việc biến công ty Toyota thành công ty của mình.

>> Tham khảo: Chơi Slot machine thì đừng quá quan tâm vào luồng ý kiến trái chiều

Leave a Comment