Trong giai đoạn đẩu

>> Xem thêm: máy lọc không khí panasonic

của công ty khi lựa chọn nhân tài, “cảm tình” có thể bù đắp cho sự thiếu thốn vể vật chất. Nhưng nếu muốn công ty tiếp tục đạt được sự phát triển nhanh chóng, làm cách nào để việc khen thưởng bằng vật chất có thể trở thành công cụ hữu ích cho việc dùng người ?

>> Tham khảo: máy lọc không khí daikin

Trong quá trình phát triển của công ty, làm thế nào để có thể nâng cao thu nhập và phúc lợi cho nhân viên là vấn để rất đáng quan tâm, và cũng là tôn chỉ quan trọng hàng năm của các công ty. Trải qua nỗ lực, trong 10 năm trở lại đây, thu nhập bình quân đầu người của nhân viên tập đoàn Triagle đã tăng hơn 1000 tệ, đạt 12. 000 tệ.

may loc khong khi

>> Đánh Betting

Đổng thời,

công ty đã đầu tư 50 triệu tệ dùng vào việc xây dựng phúc lợi hậu cần như nhà tập thể cho nhân viên, rạp chiếu phim… giúp các nhân viên có thể yên tâm làm việc. Đây chính là phần “tĩnh” mà tổng giám đổc Đinh ngọc Hoa đưa ra trong “động, tĩnh trong lý luận quản lý”. Công ty vừa cung cấp cho nhân viên hoàn cảnh công tác và cuộc sống tĩnh tại, đặc biệt là các điểu kiện vật chất, thiết bị hiện đại cũng như môi trường “công chính, công khai, công bằng”, để tránh việc công nhân viên phải lo lắng vê’ cuộc sống, từ trong “tĩnh” để mưu cẩu “an”.

>> Xem thêm: máy lọc không khí sharp

Vậy thì về mặt quản lý nhân sự của công ty Triagle, mặt “động” được biểu hiện ở đâu ? Đinh Ngọc Hoa rất thích dẫn lời trong sách “Đạo đức kinh” của Lão Tử: “Nước chảy thì không thối, trụ cửa quay thì không mọt”, câu nói này chính là để loại bỏ tình ý của mọi người trước đây do luôn làm theo những nguyên tắc cũ, tĩnh tại không dám tiến lên phía trước, dốc sức cung cấp cho nhân tài môi trường hoạt động rộng mở.

>> Xem thêm: Việc quản lý theo tinh thần thiết thực vô cùng hiệu quả

Leave a Comment