Từ thực tế

Nước Trịnh thời xưa có một người đi học cách đan mũ lá, ba năm sau anh ta học xong nghê’ thì đúng lúc đó trời đại hạn không có mưa trong thời gian dài, không ai dùng mũ lá. Anh ta bèn bỏ nghề đan mũ, đi học nghễ làm gầu múc nước giếng. Ba năm sau khi anh học xong cũng là lúc trời mùa to, không ai dùng gẩu múc nước nữa.

>> Xem thêm: máy lọc không khí hitachi

Anh lại chuyển về nghề cũ đan mũ. Lúc đó nạn trộm cướp nổi lên, nhân dần theo hướng mặc đồ quân phục, anh ta lại muốn học cách may quân phục, nhưng khi đó ông đã già, cuối cùng vẫn không hoàn thành sự nghiệp. Điều này nói lên nhà lãnh đạo phải có con mắt dự tính trước, mà phải chọn được người vừa giỏi quản lí lại anh minh sáng suốt.

>> Tham khảo sản phẩm cho mùa ẩm ướt: máy hút ẩm

HUT-AM-BIONAIRE-BD10-300x300

>> Đánh Betting

Ngoài ra

>> Xem thêm: may lọc không khí ideal chinh hang

Hiện nay các doanh nghiệp đang hướng theo hiện đại hoá và quy mô hoá, kĩ thuật và kinh doanh, tố chất đã trở thành những lĩnh vực quan trọng. Một số công ty đang phải đối mặt với một số vấn đề, hiện nay đã bắt đầu thu hút những nhân tài có trí tuệ và kĩ thuật. Ví dụ về phương diện tổ chức và quản lý, từ tầm vi mô cũng phải tuân theo nguyên tắc trên, phải kiên quyết đưa những người có tài quản lí và anh minh sáng suốt lên làm lãnh đạo.

>> Xem thêm: Việc quản lý theo tinh thần thiết thực vô cùng hiệu quả

Leave a Comment